Subsidie voor thuisbatterij wordt afgebouwd

Subsidie voor thuisbatterij wordt afgebouwd

Subsidie voor thuisbatterij wordt versneld afgebouwd

Subsidie voor thuisbatterij wordt versneld afgebouwd, maar de steun voor warmtepompboiler wordt verdubbeld. De Vlaamse regering heeft beslist om de subsidies voor thuisbatterijen volgend jaar versneld stop te zetten voor installaties met een keuringsattest van na 31 maart 2023. Experten en ook Test-Aankoop kaartten eerder al aan dat de premie niet helpt én thuisbatterijen sowieso niet in veel gezinssituaties rendabel zijn. Anderzijds beslist de regering harder in te zetten op de thermische opslag van warmte in een warmtepompboiler. De steun daarvoor wordt verdubbeld. “De middelen die vrijkomen zetten we zo efficiënter in voor het ondersteunen van de investering in een warmtepompboiler voor het opwekken van sanitair warm water, een ‘thermische’ batterij, wat het energieverbruik enorm kan verlagen”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Thuisbatterij

Een thuisbatterij is een vrij nieuwe technologie waarvoor de interesse op korte termijn sterk is toegenomen vanwege eigenaars van zonnepanelen. In 2020 heeft de Vlaamse overheid maar een 300-tal premies voor de plaatsing van een thuisbatterij ontvangen. In 2021 kwam de grote doorbraak in Vlaanderen. Mede door het afschaffen van de terugdraaiende elektriciteitsmeter besliste de regering de premie voor de thuisbatterij aan te houden. In 2021 werd voor ongeveer 18.000 installaties een premie aangevraagd voor een totaal budget van 35 miljoen euro. In 2022 werden er tot op heden al bijna 20.000 premies aangevraagd. Verwacht wordt dat er dit jaar 30.000 premies worden aangevraagd voor een budget van 45 miljoen euro.

Subsidiesysteem geëvalueerd

Jaarlijks wordt het subsidiesysteem geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat de subsidie niet echt nodig is om burgers aan te zetten om in een thuisbatterij te investeren. Ook met een vrij lange terugverdientijd van ongeveer 10 tot 15 jaar en meer, investeren nog steeds massaal veel gezinnen in een thuisbatterij. Budgettair gaan hier veel middelen naar toe, die beter en efficiënter ingezet kunnen worden. “En aangezien het geld niet aan de bomen groeit, moeten we dan ook keuzes maken”, aldus Demir.

Experten en Test-Aankoop hebben al meermaals aangekaart dat de premie niet helpt en dat het behoud van de premie insinueert dat een thuisbatterij voor iedereen interessant is, wat niet zo is. Bij de lancering van de premie werd al gecommuniceerd dat een thuisbatterij niet voor elke gezinssituatie rendabel is. Er werd een simulator online gezet op energiesparen.be om gezinnen te helpen bij hun overwegingen.

Daarom beslist de Vlaamse regering op voorstel van minister Demir de premie versneld stop te zetten volgend jaar. Enkel installaties die uiterlijk op 31 maart 2023 gekeurd en in gebruik genomen zijn, zullen nog van een premie kunnen genieten. Tot 9 maand na ingebruikname van de thuisbatterij zullen mensen in die situatie de premie nog kunnen aanvragen.

Subsidie voor thuisbatterij wordt versneld afgebouwd - warmtepompboiler

Warmtepompboiler fungeert ook als thermische thuisbatterij

“De middelen die vrijkomen door het stopzetten van de subsidies voor thuisbatterijen kunnen efficiënter worden ingezet voor het ondersteunen van de investering in een warmtepompboiler voor het opwekken van sanitair warm water, een ‘thermische’ batterij. Deze techniek bespaart niet alleen heel veel energie, maar is ook erg interessant om de energiefactuur te verlagen”, zegt Demir.

De warmtepompboiler is een technologie die lange tijd weinig aandacht kreeg. Eerder dit jaar werd al beslist om de steun te verhogen van 300 naar 450 euro. De steun wordt nu nog eens verdubbeld naar 900 euro voor installaties met eindfactuur sinds 1 juli 2022. Deze hogere premie loopt tot eind 2025.

Zeker voor wie nu zijn sanitair warm water verwarmt met een elektrische boiler is een warmtepompboiler erg interessant. Het elektriciteitsverbruik daalt met 2/3. Gemiddeld verbruikt een elektrische boiler 2000 kWh elektriciteit per jaar. Met een warmtepompboiler is dat nog 666 kWh, een besparing van 1334 kWh (volgens de actuele prijzen is dat een besparing van ruim 1000 euro per jaar). Een warmtepompboiler kost gemiddeld ongeveer 3500 euro.

En als u zonnepanelen hebt, kunt u bovendien een groot deel van het jaar, een deel van uw overtollige zonne-energie in deze thermische batterij opslaan, dat verhoogt uw zelfverbruik en verlaagt uw energiefactuur. Bovendien kan een warmtepompboiler slim worden aangestuurd in functie van de eigen productie van uw zonnepanelen, maar ook, in het geval van een dynamisch elektriciteitscontract, op het ogenblik dat er veel aanbod is van elektriciteit op het net en er lage prijzen moeten worden betaald.

Potentieel voor warmtepompboilers

Het potentieel voor warmtepompboilers is nog zeer groot. Naar schatting staan er in Vlaanderen nog 500.000 à 600.000 klassieke elektrische boilers. Dit zijn allemaal grote energievreters die niet meer thuishoren in onze woningen.

“Eigenlijk moet een warmtepompboiler de standaardtechnologie worden. We kunnen ons niet langer permitteren om een energieverslindende klassieke elektrische boiler te blijven gebruiken. Met een eenvoudige ingreep kunnen we het elektriciteitsverbruik drastisch doen dalen”, aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Eerder deze maand besliste Demir al dat de steun voor het plaatsen van zonnepanelen behouden blijft, maar afgebouwd volgens het afbouwtraject dat al sinds 2020 beslist is. Dat wil zeggen dat installaties die vanaf 1 januari 2023 gekeurd worden tot 750 euro steun krijgen indien ze in het jaar 2023 gekeurd zijn.

Avatar foto

Uw vakman