Grotere regenwaterput verplicht vanaf oktober 2023

Grotere regenwaterput verplicht vanaf oktober 2023

Grotere regenwaterput verplicht bij nieuw- en verbouw vanaf oktober 2023 in Vlaanderen

Grotere regenwaterput en meer water dat moet infiltreren: het is één van de vele maatregelen waarmee Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir Vlaanderen beter wil wapenen tegen de droogte en mensen thuis over voldoende water wil laten beschikken. “Elke druppel telt. Daarom scherpen we de hemelwater verordening aan: regenwater opvangen en hergebruiken wordt de regel, net als meer ruimte om water in de bodem te laten sijpelen. Regenwater afvoeren wordt de uitzondering. Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap in onze Blue Deal”, zegt Demir. Opvallend: ook het openbaar domein ontspringt niet langer de dans.

Aangescherpte hemelwaterverordening in Vlaanderen

De klimaatverandering merken we ook in Vlaanderen. Van de voorbije zes jaar waren er maar liefst vijf met extreme droogte afgewisseld met zware overstromingen in de zomer van 2021. Verstandig omgaan met regenwater is dan ook cruciaal. Op aangeven van minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering daarom een aangescherpte hemelwaterverordening goed.

5.000 liter blijft het minimum

Zo worden de verplichte volumes voor regenwaterputten doordacht opgetrokken. Wie vandaag bouwt of grondig verbouwt moest tot op heden een regenwaterput van 5.000 liter laten steken. Ongeacht de dakoppervlakte. Daar komt nu verandering in. 5.000 liter blijft het minimum. Is je dakoppervlakte groter dan 80m² dan moet je regenwaterput minstens 7.500 liter groot zijn. Wanneer je dak meer dan 120m² beslaat, dan is een put van 10.000 liter verplicht. Dat water moet dan weer verplicht gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet, als poetswater of voor de wasmachine.

De verordening gaat uit van het principe ‘elke druppel telt’. De infiltratie- en buffervolumes zullen dus de hoogte in gaan. Vandaag geldt de verordening niet voor het openbaar domein. Straten, wegen en pleinen moeten dus niet voldoen aan de verordening. Te gek voor woorden, vindt Demir: “Je kan geen inspanningen vragen van de burger, maar als overheid zelf de andere kant opkijken. Het openbaar domein zal daarom ook aan de verordening moeten voldoen”.

De nieuwe regelgeving betekent niet dat elke oprit in Vlaanderen uitgebroken moet worden of een groot deel van de regenwaterputten plots te klein zou zijn. “De nieuwe regels gelden uiteraard enkel voor nieuwe projecten zoals nieuwbouw, grondige verbouwingen of ingrepen aan de afval- én hemelwatervoorziening”, stelt Demir gerust.

Om de Vlaming wegwijs te maken, werkt Demir volop aan een praktische rekentool en een handleiding met goede praktijkvoorbeelden, zowel voor burgers als voor specialisten zoals architecten en studiebureaus. Daarnaast komen er ook infosessies met en voor de bouwsector. De nieuwe hemelwater verordening gaat voor particulieren in vanaf 2 oktober 2023. Omwille van de complexiteit van grotere bouwwerken volgt het openbaar domein in januari 2025.

Wat is het voordeel van een grote regenwaterput

Een grote regenwaterput biedt veel voordelen voor huiseigenaren, boeren en bedrijven. Het grootste voordeel is de besparing op waterkosten. Regenwater is gratis en kan worden gebruikt voor allerlei doeleinden, zoals het besproeien van tuinen, het wassen van auto’s en het reinigen van gereedschap. Dit bespaart geld op de maandelijkse waterrekening en helpt tegelijkertijd bij het besparen van schaarse middelen.

Een ander voordeel van een grote regenwaterput is dat het water beschikbaar is wanneer het nodig is. In tijden van droogte of beperkte watertoevoer kan regenwater worden gebruikt om te voldoen aan de behoeften van de bewoners of het bedrijf. Dit betekent dat de watertoevoer niet afhankelijk is van de watermaatschappij en dat er geen beperkingen zijn op het gebruik van water.

Grotere regenwaterput verplicht bij nieuw- en verbouw vanaf oktober 2023 in Vlaanderen

Een grote regenwaterput bij de bescherming van het milieu

Bovendien helpt een grote regenwaterput bij de bescherming van het milieu. Regenwater wordt opgevangen in plaats van dat het via de riolering naar de rivieren stroomt. Dit vermindert de hoeveelheid vervuild water die in de rivieren terechtkomt en beschermt daarmee de waterkwaliteit. Bovendien vermindert het gebruik van regenwater de afhankelijkheid van de drinkwatervoorziening, wat betekent dat er minder water nodig is om te worden gezuiverd voor menselijke consumptie.

Tot slot is een grote regenwaterput ook nuttig voor het beheer van wateroverlast. Tijdens hevige regenval kan het water worden opgevangen in de put, waardoor de kans op wateroverlast in de omgeving vermindert. Dit beschermt huizen en bedrijven tegen schade door overstromingen en vermindert tegelijkertijd de belasting van het rioolstelsel.

In het kort, een grote regenwaterput biedt talrijke voordelen, zoals kostenbesparingen, beschikbaarheid van water, bescherming van het milieu, beheer van wateroverlast en vermindering van de afhankelijkheid van de drinkwatervoorziening. Het is daarom een slimme investering voor iedereen die op zoek is naar een manier om water te besparen en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van het milieu.

Avatar foto

Uw vakman