Een waterput boren , wat moet je weten

Een waterput boren , wat moet je weten

Zelf een waterput boren

Een waterput boren is ideaal om zelfvoorzienend te kunnen leven, zodat u naast het opwekken van energie ook voor uw eigen drinkwater kan zorgen. Toch zal u een keuze moeten maken waarvoor u het water gaat gebruiken. Wil je zuiver drinkwater of wil je het gewonnen water alleen gebruiken om het toilet door te spoelen, het vullen van een zwembad, om je auto te wassen of bloemen en planten in de tuin te voorzien van water. Het is een groot verschil tussen grondwater om drinkbaar water te nuttigen (waterput boren) of gebruik te maken van regenwater (hemelwater opvangen). In dit artikel bespreken we wat je als particulier moet weten als je een eigen waterput wil boren.

Regels om een eigen waterput te boren

Sinds 2017 moet het boren van een waterput voor grondwaterwinning worden uitgevoerd door een erkend boorbedrijf. Een erkend boorbedrijf kan alleen met haar werkzaamheden starten als de opdrachtgever de benodigde vergunningen of certificaten voorlegt. Het boren, het onderhoud van de put en het afsluiten van een put moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels die zijn uiteengezet in de Code van goede praktijk. Daarnaast is er ook een meldingsplicht en in sommige gevallen ook een vergunning nodig. Alles hangt af van de stad of gemeente waar je de waterput wil boren en het aantal liters water je gaat verbruiken.

Meldingsplicht bij gebruik van een waterput

U moet grondwateronttrekkingen altijd melden aan VMM. Aan- of afmelding is van belang voor het bepalen van de heffingen op waterverontreiniging. De VMM verstrekt deze informatie aan burgemeesters en wethouders van gemeenten waar grondwater wordt gewonnen en aan drinkwaterbedrijven. Gegevens voor grondwateronttrekkingen categorie 1 worden doorgegeven aan vertegenwoordigers van provincies en de cel Milieuvergunningen van het ministerie van Milieu, Natuur en Energie.

Vergunningsplicht voor oppompen van grondwater

Voor het oppompen van grondwater via een waterput is een vergunning nodig. Die vergunning is een onderdeel is van de algemene omgevingsvergunning. Hierop gelden twee uitzonderingen. Er is geen vergunning nodig indien het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt en bij een grondwaterwinning van minder dan 500 m3/jaar waarvan het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen. Vraag altijd informatie aan de bevoegde stad of gemeentediensten waar je een waterput laat boren.

Heeft u een grondwaterwinning? Of bent u van plan er één op te starten? Consulteer dan het de DOV-loket Rubriek 53.8. Deze toepassing maakt u wegwijs of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor het winnen van grondwater.

Keuring van je waterinstallatie

Wanneer je een nieuwe grond waterput in gebruik neemt in en rond een onroerend goed, ben je sinds 1 januari 2021 verplicht om een keuring van je waterinstallatie aan te vragen. Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een debietmeter, toch zijn er een paar uitzonderingen. Lees alle info op VMM.

Wat zijn de voordelen van een waterput

Het hebben van een eigen putwater heeft veel voordelen. Als u bijvoorbeeld in een gebied woont waar geen nutsvoorzieningen liggen, kan het hebben van een eigen waterput ervoor zorgen dat u over drinkwater beschikt. Het grondwater ook worden gebruikt voor irrigatiedoeleinden en vormen een geweldig alternatief voor gemeentelijke waterbronnen. Als u een tuin of gazon heeft, kan het gebruik van bronwater u helpen om geld te besparen op uw maandelijkse energierekening.

Een waterput laten boren

Meestal moet u een geautoriseerde instantie de put laten boren. Je kunt zelf tot 10 meter graven, maar normaal gesproken vind je hier geen drinkbaar water. Kijk ook naar je omgeving om te zien hoe diep je moet gaan boren om zuiver water te bekomen. Gespecialiseerde firma’s in putboringen kunnen aan de hand van kaarten achterhalen hoe diep je moet boren om zuiver water te bekomen. Hoe dieper je zit, hoe schoner het water wordt gefilterd door de bovenliggende grondlagen. Grondwater in de bovenste laag bevat meestal meer ijzer of bacteriën en vraagt dus meer inspanning ​​om dit water te filteren.

Hoe diep moet je een boren voor drinkbaar water.

waterputDe bovenste laag grondwater bevat vaak te veel ijzer of bacteriën om als drinkwater te gebruiken. Het kan dus zijn dat je een put van 30 of zelfs 60 meter diep nodig hebt om goed drinkwater te krijgen. Veel hangt af van streek tot streek. Raadpleeg ook de ijzer in grondwater kaart en de diepte grondwater kaart van België.

Een geschikte waterput pomp zoeken

Nadat de put is gemaakt, kunt u het water naar de oppervlakte pompen. Maar daarvoor heb je eerst een geschikte waterput pomp nodig. Dit kan een kleine pomp zijn voor het besproeien van de tuin. Als je het water echter in huis wilt gebruiken of als je dieper moet oppompen, gebruik je meestal een drukpomp (hydrofoorpomp). Dit zorgt ervoor dat de druk op de waterleiding blijft. Het pompvat zorgt voor druk op de leidingen en als de druk te laag wordt, zal de pomp opnieuw starten.

Hydrofoorpompen en dieptepompen variëren sterk in prijs, dus stille pompen zijn meestal veel duurder. Hou rekening met de diepte van de put bij de keuze van de pomp. Per meter dat de pomp het water moet aanzuigen heb je een drukverlies van 0,1 bar. Kijk daarom goed naar de specificaties van de pomp.

Avatar foto

Uw vakman